بیمارستان‌های تهران و استان تهران

مرکز آموزشی­ درمانی روانپزشکی ایران (تهران)


بیمارستان (روانپزشکی) روزبه (تهران)


مرکز آموزشی ­درمانی روانپزشکی رازی (تهران)


بخش روانپزشکی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) (تهران)


بخش روانپزشکی کودک و نوجوان بیمارستان روانپزشکی روزبه (تهران)


بخش روانپزشکی کودک و نوجوان مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) (تهران)


بخش روان­‌تنی بیمارستان امام خمینی (ره) (تهران)


بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین (ع) (تهران)


بخش روانپزشکی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی آیت‌اله طالقانی (تهران)


بخش سایکوسوماتیک مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی آیت‌اله طالقانی (تهران)


بخش اعصاب و روان بیمارستان شهید دکتر لواسانی (تهران)


بیمارستان روانپزشکی صدر (جانبازان) (تهران)


بیمارستان روانپزشکی نیایش (جانبازان) (تهران)


بیمارستان میمنت (تهران)


بخش اعصاب و روان بیمارستان پیامبران (تهران)


بخش روان بیمارستان عرفان (تهران)


بیمارستان مهرگان (تهران)


بیمارستان (روانپزشکی) رضاعی (تهران)


بیمارستان روانپزشکی ایرانیان (تهران)


بیمارستان روانپزشکی آزادی (تهران)


بیمارستان روانپزشکی میلاد شهریار (جانبازان) (شهریار)

Share