بیمارستان‌های بندر عباس و استان هرمزگان | روانپزشکان