آخرین آمار اختلالات روانپزشکی در ایران

تاریخ خیر: ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

پیمایش سلامت روان ایران (IranMHS) نشان داد که شیوع دوازده ماهه اختلالات روانپزشکی در ایران قریب به ۲۴ درصد است. این گزارش که توسط دکتر ونداد شریفی، دکتر معصومه امین‌اسماعیلی، دکتر احمد حاجبی و همکاران (۲۰۱۵) در مجله AIM منتشر شده است، شیوع اختلالات خلقی، اضطرابی، پسیکوتیک و مصرف مواد را نیز نشان می‌دهد. امکان دانلود  متن کامل مقاله از سایت مجله مربوطه وجود دارد و از اینجا قابل دسترسی است.


Share

پاسخ دهید