آغاز به کار انجمن پزشکی روان‌‌تنی ایران

تاریخ: ۱۳۹۵/۱/۱۹

جلسه مجمع عمومی انجمن پزشکی روان‌‌تنی ایران با حضور حدود چهل تن از روان‌‌پزشکان در تاریخ پنجشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۵ در تالار امام بیمارستان امام خمینی (ره) تهران برگزار شد. در این جلسه علاوه بر روان‌‌پزشکانی از تهران، دکتر سید احمد جلیلی و دکتر مجید صادقی (رییس و نایب رییس انجمن علمی روان‌‌پزشکان ایران) به عنوان هیات رییسه جلسه، نماینده وزارت بهداشت، و برخی از روان‌‌پزشکان از اصفهان، زنجان، ساری و یزد حضور داشتند. ابتدا اساسنامه پیشنهادی هیأت موسس مرور و اصلاحاتی پیشنهاد شد که به تصویب مجمع عمومی رسید.

برای پاس‌‌داشت زبان فارسی، نام انجمن از «انجمن طب روان‌‌تنی ایران» به «انجمن پزشکی روان‌‌تنی ایران» تغییر داده شد.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی، اعضای هیأت مؤسس و دارندگان مدرک فلوشیپ روان‌‌تنی، دستیاران فلوشیپ روان‌‌تنی، مدرسان دوره چرخشی روان‌‌پزشکی رابط-مشاور یا روان‌‌تنی در گروههای روان‌‌پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و روان‌‌پزشکانی که حداقل دو سال سابقه فعالیت در زمینه پزشکی روان‌‌تنی یا روان‌‌پزشکی رابط-مشاور در بیمارستان‌‌های عمومی دارند می‌‌توانند عضو «پیوسته» انجمن باشند. شرایط دیگری نیز برای عضویت پیوسته و همچنین عضویت وابسته در این انجمن تعیین شد.

بر اساس آرای اخذ شده، هفت نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی‌‌البدل برای هیأت مدیره، و یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی‌‌البدل به شرح زیر انتخاب شد:

اعضای اصلی هیأت مدیره: دکتر احمدعلی نوربالا، دکتر نرگس بیرقی، دکتر مهدی نصر اصفهانی، دکتر محمد اربابی، دکتر محسن حافظی اردکانی، دکتر سید شهاب بنی‌‌هاشم، دکتر علی‌‌اکبر نجاتی‌‌صفا

اعضای علی‌‌البدل هیأت مدیره: دکتر  سید حمزه حسینی، دکتر محسن رحیم‌‌نیا

بازرس اصلی: دکتر مرتضی جعفری‌‌نیا

بازرس علی‌‌البدل: دکتر الهام شرفی

پس از اتمام جلسه مجمع عمومی، اولین جلسه هیأت مدیره با حضور اعضای اصلی و علی‌‌البدل و بازرس انجمن تشکیل شد و در انتخاباتی درونی مسؤولان اصلی انجمن به شرح زیر تعیین شد:

رییس: دکتر احمدعلی نوربالا؛ نایب رییس: دکتر مهدی نصر اصفهانی؛ دبیر: دکتر نرگس بیرقی؛ خزانه‌‌دار: دکتر علی‌‌اکبر نجاتی‌‌صفا؛ بازرس: دکتر مرتضی جعفری‌‌نیا


Share