آیا تریاک در کنترل قند و چربی بالای خون مؤثر است؟

تاریخ: ۱۳۹۴/۵/۸

کم نیستند افرادی در جامعه ما که مصرف تریاک را در کنترل قند و چربی بالای خون مؤثر می‌دانند و به این لحاظ یا به مصرف آن رو می‌آورند و یا مصرفش را به دیگران توصیه می‌کنند. برای بررسی درستی این باور، نجمه رحیمی و همکاران پژوهشی انجام داده و نتایج آن را در شماره ششم سال ۲۰۱۴ مجله «Addict Health» منتشر کرده‌اند. این مطالعه نشان می‌دهد که مصرف تریاک اثر مفیدی در درمان دیابت قندی یا کنترل عوامل خطر قلبی-عروقی از قبیل افزایش فشار خون یا شاخص‌های مضر چربی بالای خون ندارد و این باور عامه را تأیید نمی‌کند. متن کامل این مقاله از اینجا در دسترس است.


Share

پاسخ دهید