ارائه خدمات کتابخانه‌ای به بیماران روان‌پزشکی

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، با هدف رشد و توسعه بهداشت و سلامت روان، ارتقای آگاهی، توان‌بخشی شناختی و روانی و همچنین فراهم آوردن زمانی برای تجربه لذت خواندن و ارتقای روحیه، اقدام به ارائه خدمات کتابخانه‌ای به بیماران روان‌پزشکی کرده است.

کارشناسان کتابخانه هر هفته با کتاب‌های مناسب برای این گروه از بیماران، به مرکز آموزشی درمانی روان‌پزشکی ایران، مراجعه کرده و برای بیماران روانپزشکی در گروه‌های همخوان کتابخوانی می‌کنند.
کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، سال‌هاست که در راستای رسالت اصلی خود، ارائه خدمات کتابخانه‌ای به عموم جامعه، تلاش می‌کند و این کار نیز با این هدف آغاز شده است.

[برگرفته از کانال تلگرام کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد]


Share