انتخابات هیأت مدیره انجمن علمی روان‌پزشکان ایران برگزار شد

در روز سوم همایش سالیانه انجمن علمی روان‌پزشکان ایران (۱۳۹۵/۷/۲۹) که در بیمارستان میلاد تهران در جریان بود، انتخابات اعضای هیات مدیره‌ انجمن علمی روان‌پزشکان ایران برگزار شد. در این انتخابات که با حضور نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا شد، در مجموع ۲۴۸ رای به صندوق ریخته شد و نتایج زیر به دست آمد:
اعضای اصلی هیأت مدیره به این شرح انتخاب شدند:
۱- دکتر مریم رسولیان: ۲۰۱ رای
۲- دکتر سید احمد جلیلی: ۲۰۰ رای
۳- دکتر همایون امینی: ۱۹۹ رای
۴- دکتر مهدی نصر: ۱۸۸ رای
۵- دکتر محمد تقی یاسمی: ۱۷۱ رای
۶- دکتر امیر شعبانی: ۱۵۱ رای
۷- دکتر افشین یداللهی: ۱۳۶ رای

اعضای علی‌البدل هیأت مدیره:
۱- دکتر محمد علی همتی: ۱۱۷ رای
۲- دکتر فربد فدایی: ۶۹ رای

بازرس اصلی: دکتر محمد رضا خدایی: ۱۴۹ رای
بازرس علی‌البدل: دکتر مهری نجات: ۴۸ رای


Share