سیمای ساماندهی معتادان در ایران

[برگرفته از سایت ایسنا؛ با عنوان «معتاد نهایتاً بیمار است، نه طلبکار»]

تاریخ: ۱۳۹۵/۶/۱۳

طرح ساماندهی معتادان متجاهر از بیست‌ و یکم مردادماه آغاز شده و قرار است حدود ۶‌ هزار نفر معتاد متجاهر جمع‌آوری شده و به مراکز درمانی معرفی شوند. این کار با ظرفیت مراکز اقامتی ماده ١۶ یعنی مراکز درمانی اجباری و ماده ١۵یعنی مراکز اقامتی داوطلبانه انجام می‌شود. بهزیستی ٣‌ هزار نفر ظرفیت برای اجرای این طرح در نظر گرفته و بقیه برای درمان به مراکز ماده ١۶ اعزام می‌شوند. هزینه درمان ۴‌ هزار نفر از این معتادان متجاهر را ستاد مبارزه با مواد مخدر و استانداری پرداخت می‌کند و هزینه ٢‌ هزار نفر دیگر را شهرداری تقبل کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از «شهروند»، اینها را دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران می‌گوید. این نخستین‌بار نیست که طرح ضربتی اجرای ماده ١۶ قانون مبارزه با موادمخدر در تهران اجرا می‌شود اما محمدرضا آذرنیا می‌گوید این بار نسبت به دوره‌های قبل تفاوت‌هایی دارد و امیدوارم نتایج بهتری هم از آن حاصل شود.

گفت‌وگو ب