شواهد رو به فزونی آزمون‌های ژنتیکی در هدایت درمان‌های روانپزشکی

تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۲۶

با وجود آن که اختلالات افسردگی و اضطرابی شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی در جهان هستند و داروهای متنوعی برای درمان آنها در دسترس است، انتخاب میان این داروها کماکان بر پایه آزمون و خطا صورت می‌گیرد و هنوز شاخص پایا و معتبری برای تعیین مؤثرترین دارو برای هر بیمار وجود ندارد. در این زمینه پیشرفت‌های قابل توجهی در شناسایی شاخص‌های ژنتیکی مرتبط با اثربخشی داروهای روانپزشکی حاصل شده است؛ هرچند هنوز نیاز به پژوهش‌های بیشتری در زمینه‌های مختلف مرتبط وجود دارد. فرانسیس برنان و همکاران (۲۰۱۵) در مطالعه‌ای که مقاله آن از اینجا قابل دانلود است، تأثیر مفید به‌کارگیری آزمون‌های ژنتیکی در انتخاب داروهای روانپزشکی طی درمان اختلالات افسردگی و اضطرابی را با لحاظ شاخص‌های مختلفی نشان داده‌اند.


Share

پاسخ دهید