ارتباط مصرف داروهای آنتی‌سایکوتیک با شکستگی استخوان لگن

تاریخ: ۱۳۹۴/۴/۳

آخرین شماره ژورنال روانپزشکی بالینی (J Clin Psychiatry) مقاله‌ای از چای-شین وو و همکاران در مورد ارتباط مصرف داروهای آنتی‌سایکوتیک و شکستگی استخوان لگن در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا منتشر کرده است.

این مطالعه بر روی بیماران اسکیزوفرنیا که ۶۰۵ نفر از آنها شکستگی استخوان لگن داشته و ۲۸۲۸ نفر که دچار این عارضه شکستگی نبوده‌اند انجام شده است. نتایج این پژوهش که بیماران شناسایی شده از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ را بررسی کرده است، نشان می‌دهد که شکستگی استخوان لگن با مصرف داروهای نام‌برده در ارتباط است و این ارتباط مستقل از عوامل مداخله‌گر مورد بررسی وجود دارد. همچنین این ارتباط در افرادی که به تازگی دارو را شروع کرده قوی‌تر از افرادی بوده که مدت طولانی در حال مصرف دارو بوده‌اند و از طرفی شکستگی استخوان لگن با مصرف داروهای آنتی‌سایکوتیک نسل اول نسبت به داروهای نسل دوم ارتباط بیشتری داشته است. خلاصه این مقاله از این لینک در دسترس است.


Share

پاسخ دهید