کنفرانس یک روزه «تشخیص اختلالات طیف دوقطبی»

مخاطبان: پزشکان عمومی و روانشناسان

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۳؛ ساعت ۸ تا ۱۴

مکان: بیمارستان دکتر غرضی اصفهان

سخنران: دکتر امیر شعبانی

امتیاز بازآموزی: ۳

ثبت نام: از طریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم جامعه پزشکی

برنامه کنفرانس:

ساعت عنوان
۸:۵۰ -۸:۳۰ طبقه‌بندی رسمی
۹:۴۵ -۸:۵۰ تاریخچه اختلالات طیف دوقطبی
۹:۴۵-۱۰:۱۵ استراحت
۱۰:۴۵ -۱۰:۱۵ نقد مدل طیف دوقطبی
۱۰:۴۵-۱۲ نمونه‌های بالینی برای تشخیص
۱۲-۱۲:۳۰ ابزارهای سرند
۱۴:-۱۲:۳۰ اصول درمان

 

Share

پاسخ دهید