درمانگاه‌های تهران و استان تهران

روانپزشکی بزرگسالان:

درمانگاه روانپزشکی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)

درمانگاه روانپزشکی بزرگسال بیمارستان روزبه (تهران)

درمانگاه روانپزشکی بزرگسال بیمارستان امام حسین (ع) (تهران)

درمانگاه روانپزشکی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی آیت‌اله طالقانی (تهران)

درمانگاه اعصاب و روان مرکز آموزشی-درمانی رازی (تهران)

کلینیک اعصاب و روان بیمارستان الغدیر (تهران)

درمانگاه اعصاب و روان بیمارستان شهید چمران (تهران)

کلینیک روانپزشکی مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا (تهران)

کلینیک روانپزشکی بیمارستان تخصصی دی (تهران)

درمانگاه اعصاب و روان بیمارستان پیامبران (تهران)

کلینیک اعصاب و روان بیمارستان تهران کلینیک (تهران)

روانپزشکی کودک و نوجوان:

درمانگاه روانپزشکی کودک و نوجوان بیمارستان روزبه (تهران)

درمانگاه روانپزشکی کودک و نوجوان مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) (تهران)

درمانگاه روانپزشکی اطفال بیمارستان امام حسین (ع) (تهران)

درمانگاه روانپزشکی (کودک و نوجوان) مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید (تهران)

کلینیک تخصصی خانواده و کودک، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی (تهران)

گروه آموزش فرزندپروری (تهران)

درمانگاه روانپزشکی مرکز طبی کودکان

روانپزشکی اعتیاد:

مرکز آموزشی- درمانی سوء مصرف مواد (دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان) (تهران)

درمانگاه ترک اعتیاد مرکز آموزشی-درمانی رازی (تهران)

کلینیک الکل (مرکز ملی مطالعات اعتیاد) (تهران)

درمانگاه متادون و بوپرنورفین (مرکز ملی مطالعات اعتیاد) (تهران)

مرکز درمان سوء مصرف مواد آفتاب مهرورزی (تهران)

سایر درمانگاه‌ها:

کلینیک تخصصی چاقی رسول اکرم (ص) (تهران)

درمانگاه روان­‌تنی بیمارستان امام خمینی (ره) (تهران)

کلینیک تخصصی اختلالات جنسی (دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان) (تهران)

Share