مراکز توان‌بخشی

مراکز شبانه، روزانه و خدمات در منزل اعصاب و روان (استان تهران)

مرکز اندیشه سلامت روان (تهران)

سرای احسان (مرکز نگهداری و توانمندسازی بیماران روانی مزمن) (کهریزک، روستای قلعه نوچمن)

مرکز توانبخشی طلوع (تهران)

مرکز مشاوره و توانبخشی سینا (تهران)

کلینیک توانبخشی اخوان (تهران)

مرکز جامع توانبخشی ایران (تهران)

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد (تهران)

بیمارستان توانبخشی رفیده (تهران)

مرکز آموزشی، پژوهشی و توانبخشی اسما (تهران)

مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اتیستیک به‌آرا (تهران)

مرکز آموزشی، پژوهشی و توانبخشی اسما (تهران)

مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان توحید (تهران)

بیمارستان روانپزشکی نیایش (جانبازان) (تهران)

مرکز توان‌بخشی ماهان (تهران)

مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان فرزانگان (تهران)

مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک

مرکز جامع توانبخشی هدایت (شهریار)

مؤسسه توان‌بخشی مهرآفرینان بوعلی (شهریار)

بیمارستان روانپزشکی میلاد شهریار (جانبازان) (شهریار)

مرکز توانبخشی مهر (هشتگرد)

مرکز توان‌بخشی مژده (بومهن)


Share