برنامه‌های مرکز آموزشی روان‌پزشکی تروما

مرکز آموزشی روان‌پزشکی تروما در مرکز آموزشی درمانی روان‌پزشکی ایران قرار دارد و برنامه‌های آموزشی آن در روزهای چهارشنبه (تحت عنوان چهارشنبه‌های تروما) از صبح در سالن آمفی‌تئاتر مرکز برگزار می‌شود.

نشانی مرکز: تهران، کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج، بعد از تهرانسر، مرکز آموزشی‌درمانی روان‌پزشکی ایران

کانال تلگرام پیگیری برنامه‌ها: لینک ورود به کانال


۱۴۰۰/۲/۸: کارگاه «حساسیت‌زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR)»؛ مدرس: دکتر پرویز دباغی، روان‌شناس بالینی— اسلایدها (از کانال تلگرام)
۱۴۰۰/۲/۲۹: مرور کتاب کامپرهنسیو (تشخیص و تشخیص‌های افتراقی PTSD)؛ ارائه: دکتر فهیمه بخشی جویباری، دستیار روان‌پزشکی
۱۴۰۰/۳/۵: پخش فیلم مستند (آشنایی با نمونه‌های مزمن تروماتیزه)
۱۴۰۰/۳/۲۶: ژورنال کلاب (Posttraumatic Stress Disorder with Secondary Psychotic Features)؛ ارائه: دکتر راضیه بخشنده، دستیار روان‌پزشکی

۱۴۰۰/۴/۲: سخنرانی (آسیب‌های روانی-اجتماعی و مداخلات سلامت روان در دوره کرونا)؛ دکتر مریم رسولیان، دکتر احمد حاجبی، دکتر نوشین خادم‌الرضا— اسلایدها (۱۲۳)

۱۴۰۰/۴/۹: مصاحبه با بیمار تروماتیزه (مصاحبه تشخیصی و صورت‌بندی)، دکتر امیر شعبانی
۱۴۰۰/۵/۶: سخنرانی (تروما و روانکاوی)؛ دکتر هما محمدصادقی، روان‌پزشک— اسلایدها و فایل صوتی (از کانال تلگرام)
۱۴۰۰/۵/۱۳: ژورنال کلاب (Psychological trauma: a historical perspective)؛ ارائه: دکتر تارا رضوانخواه، دستیار روان‌پزشکی
۱۴۰۰/۵/۲۰: سمپوزیوم (آشنایی با اختلال استرس پس از سانحه پیچیده (CPTSD)): دکتر امیر شعبانی، دکتر جواد محمودی قرایی و دکتر مژگان خادمی— اسلایدها (۱۲۳فایل صوتی (از کانال تلگرام)
۱۴۰۰/۶/۱۷: سخنرانی (جامعه‌شناسی فاجعه)؛ دکتر معصومه کمال‌الدینی، جامعه‌شناس— اسلایدها و فایل صوتی (از کانال تلگرام)
۱۴۰۰/۶/۲۴: گروه خودمراقبتی در مقابل تروما- جلسه اول؛ دکتر امیر شعبانی
۱۴۰۰/۶/۳۱: سخنرانی (مرور ابزارهای سنجش تروما)؛ دکتر کاوه علوی، روان‌پزشک— اسلایدها و  فایل صوتی (از کانال تلگرام)
۱۴۰۰/۷/۷: سخنرانی (آشنایى با مبانى مدیریت سوانح و حوادث در نظام سلامت)؛ دکتر کتایون جهانگیرى، دکترای مدیریت خدمات بهداشتی، درمانیاسلایدها و فایل صوتی (از کانال تلگرام)
۱۴۰۰/۷/۲۱: سخنرانی (آشنایی با ذهن‌آگاهی در درمان PTSD)؛ دکتر کمیل زاهدی تجریشی، روان‌شناس بالینی— اسلایدها و فایل صوتی (از کانال تلگرام)
۱۴۰۰/۷/۲۸: گروه خودمراقبتی در مقابل تروما- جلسه دوم؛ دکتر امیر شعبانی
۱۴۰۰/۸/۱۰: سخنرانی (پیامدهای روان‌شناختی ضربه به سر)؛ دکتر امیر شعبانی، روان‌پزشک
۱۴۰۰/۸/۱۲: گروه خودمراقبتی در مقابل تروما- جلسه سوم؛ دکتر احمد حاجبی، روان‌پزشک
۱۴۰۰/۸/۲۶: سمپوزیوم مدیریت سوگ در کودکان؛ دکتر فریبا عربگل، فوق‌تخصص روان‌پزشکی کودک و نوجوان (اسلایدها [از کانال تلگرام]) و دکتر میترا حکیم شوشتری، فوق‌تخصص روان‌پزشکی کودک و نوجوان (اسلایدها [از کانال تلگرام])
۱۴۰۰/۹/۲۴: سمپوزیوم نوروبیولوژی اختلال استرس پس از سانحه؛ دکتر محمد اربابى، روان‌پزشک (اسلایدها [از کانال تلگرام]) و دکتر نیایش محبی، دکترای داروسازی بالینی (اسلایدها [از کانال تلگرام])؛ فایل صوتی (از کانال تلگرام)
۱۴۰۰/۱۰/۸: سخنرانی (نقش کاردرمانی در توان‌بخشی بیماران روان‌پزشکی)؛ دکتر نرگس شفارودی، دکترای کاردرمانی
۱۴۰۰/۱۰/۲۲: سخنرانی (زلزله بم: درس‌هایی که آموخته نشد)؛ دکتر سیامک زند رضوی، جامعه‌شناس (اسلایدها و فایل صوتی [از کانال تلگرام])
۱۴۰۰/۱۰/۲۹: سخنرانی (تروما و روانکاوى [سخنرانی دوم])؛ دکتر هما محمدصادقی، روان‌پزشک (اسلایدها و فایل صوتی [از کانال تلگرام])
۱۴۰۰/۱۱/۶: سخنرانی [معرفی رویکرد درمان مبتنی بر شفقت (CFT) برای اختلال استرس پس از سانحه]؛ دکتر کمیل زاهدی تجریشی؛ روان‌شناس بالینی (اسلایدها و فایل صوتی [از کانال تلگرام])
۱۴۰۱/۱/۳۱: سخنرانی [مرورى بر نظریه‌هاى روانکاوى تروما]؛ دکتر مهرداد افتخار؛ (اسلایدها و فایل صوتی [از کانال تلگرام])
۱۴۰۱/۳/۱۱: سخنرانی [روان‌نژندی غرامت و تمارض در اختلال  استرس پس از سانحه]؛ دکتر امیر شعبانی؛ (فایل صوتی)
۱۴۰۱/۳/۱۱: سخنرانی [چالش‌های قانونی در دادخواست‌های تعیین غرامت]؛ دکتر سید مهدی صابری؛ (اسلایدها و فایل صوتی)
۱۴۰۱/۳/۱۱: سخنرانی [نگاهی به وضعیت پرداخت غرامت به جانبازان اعصاب و روان ایران]؛ دکتر محمدعلی همتی؛ (فایل صوتی)
۱۴۰۱/۳/۱۸: سخنرانی [تروما در مراقبین بیماران]؛ دکتر آلاله بهرامیان؛ (اسلایدها و فایل صوتی [از کانال تلگرام])
۱۴۰۱/۳/۲۵: سخنرانی [انتقال بین نسلی تأثیرات تروما]؛ دکتر سید طه یحیوی؛ (اسلایدها و فایل صوتی [از کانال تلگرام])
۱۴۰۱/۳/۲۵: سخنرانی [معرفی رویکرد درمان مبتنی بر شفقت (CFT) برای اختلال استرس پس از سانحه؛ جلسه دوم]؛ دکتر کمیل زاهدی تجریشی؛ (اسلایدها و فایل صوتی [از کانال تلگرام])
۱۴۰۱/۴/۱۵: سخنرانی [درمان مدل فراشناختى در اختلال استرس پس از سانحه]؛ دکتر غزاله زرگرى‌نژاد؛ (اسلایدها و فایل صوتی [از کانال تلگرام])

 


Share