برنامه‌های آموزشی مرکز روان‌پزشکی تروما

مرکز روان‌پزشکی تروما در مرکز آموزشی درمانی روان‌پزشکی ایران قرار دارد و برنامه‌های آموزشی آن در روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ صبح در سالن آمفی‌تئاتر مرکز برگزار می‌شود.

نشانی مرکز: تهران، کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج، بعد از تهرانسر، مرکز آموزشی‌درمانی روان‌پزشکی ایران

کانال تلگرام پیگیری برنامه‌ها: https://t.me/traumapsychaitry


فهرست برنامه‌های آموزشی:

  • ۱۴۰۰/۲/۸: کارگاه «حساسیت‌زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR)»؛ مدرس: دکتر پرویز دباغی
  • ۱۴۰۰/۲/۲۹: مرور کتاب کامپرهنسیو (تشخیص و تشخیص‌های افتراقی PTSD)؛ ارائه: دکتر فهیمه بخشی جویباری
  • ۱۴۰۰/۳/۵: پخش فیلم مستند (آشنایی با نمونه‌های مزمن تروماتیزه)
  • ۱۴۰۰/۳/۲۶: ژورنال کلاب (Posttraumatic Stress Disorder with Secondary Psychotic Features)؛ ارائه: دکتر راضیه بخشنده
  • ۱۴۰۰/۴/۲: سخنرانی (آسیب‌های روانی-اجتماعی و مداخلات سلامت روان در دوره کرونا)؛ دکتر مریم رسولیان، دکتر احمد حاجبی، دکتر نوشین خادم‌الرضا
  • ۱۴۰۰/۴/۹: مصاحبه با بیمار تروماتیزه (مصاحبه تشخیصی و صورت‌بندی)، دکتر امیر شعبانی
  • ۱۴۰۰/۵/۶: سخنرانی (تروما و روانکاوی)؛ دکتر هما محمدصادقی
  • ۱۴۰۰/۵/۱۳: ژورنال کلاب (Psychological trauma: a historical perspective)؛ ارائه: دکتر تارا رضوانخواه
  • ۱۴۰۰/۵/۲۰: سمپوزیوم (آشنایی با اختلال استرس پس از سانحه پیچیده (CPTSD)): دکتر امیر شعبانی، دکتر جواد محمودی قرایی و دکتر مژگان خادمی

Share