دوره‌ی آموزشی «سلامت روان در فجایع و بلایا»

ویژه آموزش‌دهندگان

خرداد و تیر ۱۴۰۱

تعریف دوره: «دوره‌ی آموزشی سلامت روان در فجایع و بلایا» دوره‌ایی مدون برای آموزش حرفه‌مندان سلامت روان داوطلب حضور در بحران‌های منطقه‌ای یا ملی است تا فراگیران را برای مداخله فوری (از جمله آموزش سایر حرفه‌مندان) زیر نظر سازمان‎‌های مسئول مدیریت بحران، جهت رسیدگی به مشکلات روانی-اجتماعی آسیب‌دیدگان فجایع و بلایا آماده کند.

برگزارکننده: «کمیته روان‌پزشکی تروما» و «کمیته روان‌پزشکی جامعه‌نگر» گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز آموزشی درمانی روان‌پزشکی ایران؛ با همکاری دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت

فراگیران: روان‌پزشکان، روان‌شناسان (دکترای روان‌شناسی بالینی/سلامت)، دستیاران روان‌پزشکی و دانشجویان دکترای روان‌شناسی بالینی/سلامت

گواهی آموزشی: در پایان دوره، آزمون کتبی (حضوری یا مجازی) برگزار می‌شود و به افرادی که در ۹۰ درصد برنامه بر اساس نظر مدرسان حضور فعال داشته و در آزمون کتبی، ۷۰ درصد حداکثر نمره را کسب کنند گواهی دوره آموزشی از طرف گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران اعطا می‌شود.

مدرسان: (به ترتیب الفبا): دکتر شبنم اسدی۱، آقای علی اسدی۲، دکتر کتایون جهانگیری۳، دکتر احمد حاجبی۴، دکتر مریم رسولیان۵، دکتر امیر شعبانی۶، دکتر محمد قدیری وصفی۷، دکتر معصومه کمال‌الدینی۸

۱- استادیار گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ ۲- کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، معاون مدیرکل دفتر سلامت روانی-اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت؛ ۳- استاد گروه سلامت در بلایا و فوریت‌های دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ ۴- استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیرکل دفتر سلامت روانی-اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت؛ ۵- استاد و مسئول کمیته روان‌پزشکی جامعه‌نگر گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ ۶- استاد و مسئول کمیته روان‌پزشکی ترومای گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ ۷- دانشیار گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ ۸- جامعه‌شناس، مددکار اجتماعی و نویسنده کتاب جامعه‌شناسی فاجعه

مدت کل برنامه: ۲۵ ساعت

ظرفیت شرکت در برنامه: ۲۰ نفر

شیوه و زمان برگزاری جلسات: تشکیل جلسات حضوری هفتگی در مرکز آموزشی درمانی روان‌پزشکی ایران از ۱۲ خرداد تا ۹ تیر ۱۴۰۱

تلفن دبیرخانه: ۴۴۵۷۷۹۴۶-۰۲۱ (شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۹ تا ۱۲)

 


Share