دیدار اعضای هیأت‌مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران با وزیر بهداشت

تاریخ: ۱۳۹۷/۲/۲۲

اعضای هیأت‌مدیره انجمن علمى روانپزشکان ایران در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۷ به دیدار دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمى وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى رفتند. در این دیدار که دکتر احمد حاجبی مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت نیز حضور داشت مسائل و مشکلات مرتبط با خدمات روانپزشکی در کشور مورد بحث قرار گرفت.

در پى این دیدار، وزیر بهداشت دستور اجراى دقیق مصوبات ارزش نسبى خدمات روانپزشکى توسط بیمه سلامت و پیگیرى آن را صادر کرد.


Share