شماره جدید خبرنامه انجمن علمی روانپزشکان ایران منتشر شد

تاریخ: ۱۳۹۶/۳/۲۷

شماره بهار ۱۳۹۶ خبرنامه انجمن علمی روانپزشکان ایران منتشر شد. این مجله که به سردبیری دکتر امیر شعبانی و زیر نظر هیأت مدیره انجمن اداره می‌شود در این شماره خود در بخش‌های اخبار و گزارش‌‌ها، گفت‌وگو، مقاله‌ها، معرفی کتاب، و فعالیت‌های انجمن تنظیم شده است.

فایل کامل خبرنامه بهار ۱۳۹۶ از طریق وب‌سایت انجمن (اینجا) قابل دانلود است.


Share