روانپزشک و دستیار روانپزشکی

jmj7--این صفحه که «روانپزشک و دستیار روانپزشکی» نام دارد، بخشی از سایت روانپزشکان است که نخست دانشجویان پزشکی و دستیاران و متخصصان روانپزشکی را مخاطب خود می‌داند. در این صفحه، هفت زیرمجموعه وجود دارد که عبارت است از:

مطالب تخصصی: این بخش در سه صفحه مقالات، اسلایدها و فیلم‌ها ارائه می‌شود.

خبرنامه‌ها

همایش، سخنرانی، کارگاه، کلاس: این بخش برای اطلاع‌رسانی در مورد همایش‌ها، سخنرانی‌ها، کارگاه‌ها و کلاس‌هایی است که برای روانپزشکان، دستیاران یا دانشجویان برگزار می‌شود.

آموزش مداوم (CME)

مجلات روانپزشکی

راهنماهای بالینی (Guidelines)

معرفی کتاب: در این بخش، کتاب‌هایی که برای مطالعه دانشجویان یا دستیاران روانپزشکی و یا روانپزشکان مناسب است معرفی می‌شود و تأکید بیشتر بر معرفی کتاب‌های فارسی است. البته بخش دیگری هم در این سایت با عنوان «معرفی کتاب» وجود دارد که زیر مجموعه عنوان «ارتباط با مردم» قرار گرفته و به معرفی کتاب‌های عمومی‌تر می‌پردازد.

Share