اسلایدهای سمپوزیوم «داروشناسی روانپزشکی در درمان اختلال دوقطبی و همبودی‌های ارگانیک»

p_11

عنوان: Psychopharmacology in bipolar disorder and cardiopulmonary comorbidities

مخاطب: روانپزشکان و دستیاران روانپزشکی

سخنران: دکتر یوسف سمنانی
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۰

p_12

عنوان: تداخل داروها و بیماریهای مؤثر بر کلیه در مدیریت اختلال دوقطبی

مخاطب: روانپزشکان و دستیاران روانپزشکی

سخنران: دکتر بهنام شریعتی
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۰

p_14

عنوان: Medical Comorbidity in Bipolar Disorder

مخاطب: روانپزشکان و دستیاران روانپزشکی

سخنران: دکتر همایون امینی
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۰

p_13

عنوان: مقایسه داروهای مؤثر در درمان اختلال دوقطبی

مخاطب: روانپزشکان و دستیاران روانپزشکی

سخنران: دکتر امیر شعبانی
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۰

p_16

عنوان: تداخل داروها و بیماری‌های مؤثر بر مغز در مدیریت اختلال دوقطبی

مخاطب: روانپزشکان و دستیاران روانپزشکی

سخنران: دکتر سیدشهاب بنی‌هاشم
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۰

p_22

عنوان: تجویز داروهای مؤثر بر اختلال دوقطبی در بیمار با اختلال کبدی

مخاطب: روانپزشکان و دستیاران روانپزشکی

سخنران: دکتر فاطمه خدایی‌فر
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۰

p_23

عنوان: Lithium in bipolar disorders

مخاطب: روانپزشکان و دستیاران روانپزشکی

سخنران: دکتر مهدی صمیمی اردستانی
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۰


Share