اسلایدهای سمپوزیوم «مسیر جدید اختلالات دوقطبی در نسخه پنجم DSM»

همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران؛ تهران، بیمارستان میلاد، ۲۵/مهر/۱۳۹۳

۰۰۰۰۰

عنوان: تغییرات ملاک­‌های تشخیصی اختلالات دوقطبی در DSM5

مخاطب: روانپزشکان و دستیاران روانپزشکی

سخنران: دکتر معصومه امین اسماعیلی

۴۵۶۸۷۶

عنوان: مدل طیف دوقطبی در نسخه پنجم DSM

مخاطب: روانپزشکان و دستیاران روانپزشکی

سخنران: دکتر امیر شعبانی (گروه پژوهشی اختلالات دوقطبی)

تاریخ: ۱۳۹۳/۷/۲۵

۰۰۰۹

عنوان: اختلال بد تنظیمی خلق ایذایی و DSM5

مخاطب: روانپزشکان و دستیاران روانپزشکی

سخنران: دکتر الهام شیرازی (گروه پژوهشی اختلالات دوقطبی)

تاریخ: ۱۳۹۳/۷/۲۵

عنوان: روان­پزشکی ایران و نظام­های طبقه­‌بندی اختلالات روان

مخاطب: روانپزشکان و دستیاران روانپزشکی

سخنران: دکتر عمران محمد رزاقی

تاریخ: ۱۳۹۳/۷/۲۵


Share