سایر کتاب‌ها

Dr. Eftekhar

عنوان: گذرگاه‌های پنهان (نظریه و تکنیک روابط بیناروانی)

نویسندگان: دکتر مهرداد افتخار، دکتر شبنم نوحه‌سرا

ناشر: ارجمند

تعداد صفحات: ۲۹۶

سال انتشار: ۱۳۹۳

بها: ۱۷۰۰۰۰ ریال

۸۰۰-[۱]

عنوان: مغز، شناخت و رفتار 

نویسندگان: حمیدرضا نقوی، کامبیز بدیع، ونداد شریفی، علی‌اکبر نجاتی‌صفا، حبیب‌اله قاسم‌زاده

ناشر: ارجمند

تعداد صفحات: ۱۶۸

سال انتشار: ۱۳۹۳

بها: ۸۰۰۰۰ ریال

b_25

عنوان: راهنمای آموزش مهارت‌های زنانشویی (برای کارشناسان، مربیان و پزشکان)

نویسنده: دکتر فهمیه فتحعلی لواسانی

ناشر: دانژه

تعداد صفحات: ۲۲۹

سال انتشار: ۱۳۸۷

b_26

عنوان: مشاوره پیش از ازدواج (راهنمای روانشناسان، مشاوران و روانپزشکان)

نویسنده: دکتر شهربانو قهاری

ناشر: قطره

نوبت چاپ: ۲

تعداد صفحات: ۳۲۲

سال انتشار: ۱۳۹۲

بها: ۱۶۰۰۰۰ ریال

رزولوشن۱۵۰

عنوان: مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال‌های محور I در DSM-IVا(SCID-I)

نویسندگان: دکتر ونداد شریفی، دکتر سید محمد اسعدی، دکتر محمد رضا محمدی و همکاران

ناشر: مهر کاویان

تعداد صفحات: ۸۴

سال انتشار: ۱۳۸۴

شیوه تهیه: از طریق دکتر ونداد شریفی در بیمارستان روزبه (تهران)

b_27

عنوان: مهارت‌های زندگی ویژه زنان خشنونت دیده (برای پزشکان عمومی و کارشناسان بهداشتی)

نویسندگان: دکتر شهربانو قهاری، دکتر جعفر بوالهری، دکتر عصمت باروتی

ناشر: دانژه

تعداد صفحات: ۱۸۹

سال انتشار: ۱۳۸۷

b_28

عنوان: رفتار درمانی شناختی (۲ جلدی)

نویسنده: هاوتون

مترجم: دکتر حبیب‌الله قاسم‌زاده

ناشر: ارجمند

نوبت چاپ: ۱۰

تعداد صفحات: ۵۹۶

سال انتشار: ۱۳۹۳

بها: ۳۴۰۰۰۰ ریال

b_29

عنوان: آموزش درمان شناختی- رفتاری همراه با نمایش ویدئویی

نویسنده: دکتر جسی رایت

مترجمان: دکتر حسن حمیدپور، دکتر حبیب‌الله قاسم‌زاده

ناشر: ارجمند

نوبت چاپ: ۱

تعداد صفحات: ۳۲۸

سال انتشار: ۱۳۹۲
بها: ۱۹۰۰۰۰ ریال

b_30

عنوان: آنجا که عقل حاکم است

نویسنده: پدسکی

نویسنده: دکتر حبیب‌اله قاسم‌زاده

ناشر: ارحمند

نوبت چاپ: ۴

تعداد صفحات: ۲۸۸

سال انتشار: ۱۳۹۲

بها: ۱۳۰۰۰۰ ریال

b_31

عنوان: اختلال وسواس

نویسنده: گیل استکتی

مترجم: دکتر حبیب‌الله قاسم‌زاده

ناشر: ارجمند

تعداد صفحات: ۱۳۶

سال انتشار: ۱۳۸۹

بها: ۴۹۰۰۰ ریال

Share