فیلم‌های تاریخ روانپزشکی

Dr. Asefi- عنوان: سخنرانی دکتر رحیم آصفی در مراسم نکوداشت یکصدمین سالروز تولد شادروان دکتر عبدالحسین میرسپاسی در بیمارستان روزبه (تهران)

توضیح: این فیلم از طرف بیمارستان میمنت و جناب آقای دکتر غلامرضا میرسپاسی به سایت روانپزشکان اهدا شده است.

BIGDELI عنوان: سخنرانی دکتر مهدی بیگدلی در مراسم نکوداشت یکصدمین سالروز تولد شادروان دکتر عبدالحسین میرسپاسی در بیمارستان روزبه (تهران)

توضیح: این فیلم از طرف بیمارستان میمنت و جناب آقای دکتر غلامرضا میرسپاسی به سایت روانپزشکان اهدا شده است.

دکتر هاراتون داویدیان

عنوان: سخنرانی دکتر هاراتون داویدیان در مراسم نکوداشت یکصدمین سالروز تولد شادروان دکتر عبدالحسین میرسپاسی در بیمارستان روزبه (تهران)- بخش اول

توضیح: این فیلم از طرف بیمارستان میمنت و جناب آقای دکتر غلامرضا میرسپاسی به سایت روانپزشکان اهدا شده است.

۹_۷

عنوان: مرگ سالمرگی (بخش دوم)

تهیه کننده: مؤسسه هزاردستان امیرکبیر؛ به سفارش مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران و انستیتو روانپزشکی تهران

تاریخ: خرداد ۱۳۹۱

توضیح: این فیلم به عنوان یادآورد شادروان دکتر اصغر الهی، از اساتید پیشکسوت گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و نویسنده رمان‌هایی از جمله سالمرگی، تهیه شده است.

Dr Elahi.

عنوان: مرگ سالمرگی (بخش اول)

تهیه کننده: مؤسسه هزاردستان امیرکبیر؛ به سفارش مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران و انستیتو روانپزشکی تهران

تاریخ: خرداد ۱۳۹۱

توضیح: این فیلم به عنوان یادآورد شادروان دکتر اصغر الهی، از اساتید پیشکسوت گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و نویسنده رمان‌هایی از جمله سالمرگی، تهیه شده است.

Nuland

عنوان: شروین نولاند از درمان با الکتروشوک می‌گوید

سخنران: Sherwin Nuland

تاریخ: ۲۰۰۱

Share