معرفی کتاب

b_10

عنوان: کودک لجباز آموزش مدیریت بدرفتاری کودکان

نویسنده: دکتر مهدی تهرانی دوست

ناشر: قطره

نوبت چاپ: ۲

تعداد صفحات: ۱۵۶

سال انتشار: ۱۳۹۲

b_11

عنوان: افسردگی: راهنمای بیمار و خانواده

نویسندگان: دکتر مهران ضرغامی، دکتر شهربانو قهاری

ناشر: قطره

تعداد صفحات: ۹۶

سال انتشار: ۱۳۸۸

بها: ۲۲۰۰۰ ریال

b_12

عنوان: زندگی بدون سیگار: چگونه سیگار را کنار بگذاریم

نویسنده: دکتر شهربانو قهاری

ناشر: قطره

نوبت چاپ: ۲

b_13

عنوان: همدلی: موثرترین مهارت

نویسندگان: دکتر مریم رسولیان، دکتر راضیه صالحیان

ناشر: قطره

تعداد صفحات: ۱۰۰

سال انتشار: ۱۳۹۰

بها: ۲۵۰۰۰ ریال

b_14

عنوان: حل مشکل: آموزش یکی از مهارت‌های زندگی

نویسنده: دکتر سیدمهدی صمیمی اردستانی

ناشر: قطره

نوبت چاپ: ۵

تعداد صفحات: ۷۲

سال انتشار: ۱۳۹۲

بها: ۴۲۵۰۰ ریال

b_15

عنوان: اضطراب امتحان (پیامدها و راه‌های کنترل آن)

نویسنده: نجف طهماسبی‌پور

ناشر: قطره

تعداد صفحات: ۹۶

سال انتشار: ۱۳۹۱

بها: ۳۰۰۰۰ ریال

b_16

عنوان: شوریدگی و افسردگی: راهنمای بیماران و خانواده‌ها درباره بیماری دوقطبی

نویسندگان: دکتر مهران ضرغامی، دکتر کیوان باقری

ناشر: قطره

تعداد صفحات: ۸۰

سال انتشار: ۱۳۸۹

بها: ۲۰۰۰۰ ریال

b_17

عنوان: افسردگی: تأثیر شناخت در ابتلا به افسردگی

نویسنده: دکتر سید جلال یونسی

ناشر: قطره

تعداد صفحات: ۱۲۴

نوبت چاپ: ۲

سال انتشار: ۱۳۸۹

بها: ۳۰۰۰۰ ریال

b_18

عنوان: مشکلات نوجوانان: راهنمای والدین برای رفتار با نوجوانان

نویسنده: دکتر شاهرخ امیری

ناشر: قطره

تعداد صفحات: ۱۰۶

سال انتشار: ۱۳۸۹

بها: ۲۵۰۰۰ ریال

Share