اسلایدهاکتابچه چهارمین همایش روانپزشکی فرهنگی اجتماعی؛ کلیک کنید.

اسلایدهای سخنرانی دکتر کاوه علوی، روان‌پزشک، دانشگاه علوم پزشکی ایران، «Article Retraction» (تهران، مرکز آموزشی درمانی روان‌پزشکی ایران، ۶/دی/۱۳۹۵)


اسلایدهای سخنرانی دکتر امیر شعبانی، روان‌پزشک، دانشگاه علوم پزشکی ایران، «اختلال دوقطبی و خودکشی» (تهران، هتل اوین، ۲۳/اردیبهشت/۱۳۹۵؛ به مناسبت روز جهانی دوقطبی)


اسلایدهای سخنرانی دکتر همایون امینی، روان‌پزشک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، «مدیریت اسکیزوفرنیای مقاوم به درمان» (تهران، بیمارستان میلاد، ۲۱/مهر/۱۳۹۴)


اسلایدهای سخنرانی دکتر امیر شعبانی، روان‌پزشک، دانشگاه علوم پزشکی ایران، «مدیریت افسردگی مقاوم به درمان» (تهران، بیمارستان میلاد، ۲۱/مهر/۱۳۹۴)


اسلایدهای سخنرانی دکتر جولین ایتون، روان‌پزشک، چهارمین همایش روانپزشکی فرهنگی و اجتماعی، «Scaling Up Mental Health Services in Low and Middle Income Countries» (تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۲۴/اردیبهشت/۱۳۹۴)


اسلایدهای سخنرانی دکتر همایون امینی، روان‌پزشک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، «Professionalism, a Missing Link in Teaching & Assessment» (تهران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، ۱۱/اسفند/۱۳۹۳)


اسلایدهای کارگاه تشخیص اختلالات طیف دوقطبی؛ مدرس: دکتر امیر شعبانی (تهران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، ۳۰ بهمن ۱۳۹۳)


اسلایدهای سخنرانی دکتر ونداد شریفی، روان‌پزشک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، با عنوان «چگونه بار بیماری‌های روانپزشکی را در جامعه کاهش دهیم؟» (تهران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، ۲۷/بهمن/۱۳۹۳)


اسلایدهای سخنرانی دکتر بدری دانش‌آموز، روانپزشک، دانشگاه علوم پزشکی ایران، با عنوان «Assertive Community Treatment Team» (تهران، مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران، دی ۱۳۹۳)


اسلایدهای سمینار یک روزه اختلالات شخصیت (مشهد، ۱۳/آذر/۱۳۹۳): ۱- سخنرانی دکتر فرهاد فرید حسینی؛ ۲- سخنرانی دکتر علی ثاقبی


اسلایدهای سخنرانی دکتر امیر شعبانی، روانپزشک، دانشگاه علوم پزشکی ایران، با عنوان «درمان‌های دارویی اختلالات سایکوتیک» (همایش تازه‌های روان، شهریار، ۱۳/آذر/۱۳۹۳)


اسلایدهای سخنرانی دکتر سیروس عباسیان، روانپزشک، دانشگاه سنت جورج لندن، با عنوان «Addictions: UK Policy; the Role of Heroin Substitution» (تهران، مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران، ۲/آذر/۱۳۹۳)


اسلایدهای پنل سرقت علمی و سوءرفتار پژوهشی (تهران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، ۲۶/آبان/۱۳۹۳)


اسلایدهای دو سخنرانی دکتر سید نصیر قائمی، روانپزشک، دانشگاه تافتس (تهران، مهر ۱۳۹۳)


اسلایدهای سمپوزیوم «مسیر جدید اختلالات دوقطبی در نسخه پنجم  DSM» (تهران، بیمارستان میلاد، ۲۵/مهر/۱۳۹۳)


اسلایدهای سمپوزیوم «عدم توافق در تشخیص اختلال دوقطبی: نمای فرهنگی-اجتماعی» (تهران، بیمارستان میلاد، ۲۳/مهر/۱۳۹۳)


اسلایدهای سمپوزیوم «داروشناسی روانپزشکی در درمان اختلال دوقطبی و همبودی‌های ارگانیک» (تهران، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، ۱۰/مهر/۱۳۹۳)

Share