لزوم استفاده از تست‌های روان‌شناختی

اثری از «Paul Cézanne»

در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۴ برنامه نیم‌نگاه در رادیو سلامت، گفت‌وگویی با دکتر امیر شعبانی (روان‌پزشک) و دکتر قیصری (روان‌شناس) در رابطه با لزوم استفاده از تست‌های روان‌شناختی انجام داد. فایل صوتی این برنامه از اینجا برای دانلود در دسترس است.

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا


Share

پاسخ دهید