راه‌اندازی بخش بستری کوتاه‌مدت ترک الکل

تاریخ: ۱۳۹۴/۳/۲۵

دکتر روح­‌اله صدیق، روانپزشک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

به دنبال درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخش بستری کوتاه‌مدت ترک الکل در اردیبهشت ۱۳۹۴ در بخش مردان یک مرکز آموزشی‌درمانی روانپزشکی ایران (تهران، کیلومتر هفت جاده مخصوص کرج؛ وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران) در یک فضای نیمه‌خصوصی با دو تخت به عنوان نمونه، راه‌اندازی شد تا بعد از بررسی‌های اولیه، در خصوص توسعه آن توسط واحد مربوطه در وزارتخانه تصمیم‌گیری شود.

بخش بستری کوتاه‌مدت ترک الکل زیر نظر دکتر حمید رضا احمدخانیها به عنوان رییس بخش اعتیاد با سابقه‌ای بیش از ۱۵ سال در درمان وابستگی به مواد، اداره می‌شود. این بخش با داشتن تخت‌های استاندارد، ترالی اورژانس، دستگاه نوار قلب، ساکشن، پالس اکسی‌متر (pulse oximeter) و در اتاقی تحت نظارت مستقیم پرستاری  به ارایه خدمات به بیماران می‌پردازد. همچنین در این بخش، خدمات روانشناسی توسط روانشناس آموزش‌دیده در این حوزه صورت می‌گیرد و تمامی خدمات بر اساس کتاب راهنمای وزارت بهداشت و زیر نظر مستقیم وزارتخانه انجام می‌شود.

بخش ترک الکل به  ارایه خدمت به بیماران دچار وابستگی به الکل که در حد خفیف تا متوسط باشد می‌پردازد؛ لذا بیماران ابتدا توسط متخصصان روانپزشکی از نظر بیماری‌های جسمی و روانی بررسی شده و در صورت نداشتن بیماری جدی قلبی، کبدی و گوارشی در بخش بستری می‌شوند. هدف از این بستری کوتاه‌مدت، اجتناب از عوارض خطرناک ترک الکل مانند تشنج، اختلالات شناختی، توهمات شدید و اختلالات اضطرابی در هفته اول بعد از ترک است. بنابراین خدمات بخش در مدت ۷ تا ۱۰ روز ارایه شده و سپس بیماران به طور سرپایی جهت ادامه درمان به درمانگاه اعتیاد همین مرکز معرفی می‌شوند.

بیماران جهت بررسی اولیه و هماهنگی برای بستری شدن، می‌توانند همه‌روزه (به‌جز دوشنبه و پنج شنبه) به درمانگاه اعتیاد مرکز آموزشی‌درمانی روانپزشکی ایران (خانم تبریزی) مراجعه کنند. شماره تماس (تهران):  ۴۴۵۰۳۳۹۵ (داخلی ۲۴۹)


Share

پاسخ دهید