اختلال دوقطبی چیست؟

Mood chartA Tاختلال دوقطبی نوعی از بیماری افسردگی است که فرد مبتلا به جز دوره افسردگی، دوره یا دوره­‌هایی از مانیا (شیدایی) یا هایپومانیا (نیمه‌­شیدایی) را نیز به خود دیده است. این بیماری به شکل دوره­‌ای بروز می‌کند و فرد ممکن است در بین این دوره­‌ها به مدت ماه­‌ها تا سال­‌ها در بهبودی کامل باشد. همان‌طور که در تصویر مقابل دیده می‌شود، روحیه فرد در دوره شیدایی یا نیمه‌شیدایی به شکلی غیرمعمول بالا می‌رود (خط‌های رو به بالاتر از خط پایه در تصویر روبه‌رو). او در این دوره افزایش مفرطی در انرژی احساس می‌کند و بر این مبنا ممکن است رفتارهایی نشان دهد که در حال عادی هرگز از او سرنمی‌زند (مانند ولخرجی، رانندگی بی‌مهابا، فعالیت اقتصادی بدون برنامه‌ریزی، گفتن سخنانی بدون مهار، و ایجاد مزاحمت برای دیگران). نکته مهم آن است که پیش از شروع بیماری، فرد مبتلا معمولاً اصلاً چنین خصوصیاتی نداشته و پس از پایان دوره شیدایی یا نیمه‌شیدایی نیز دوباره به حال عادی بازمی‌گردد. به جز این دوره‌ها و بیشتر از آنها، دوره‌هایی از افسردگی تظاهر می‌کند و روحیه فرد به شکلی غیر معمول پایین می‌رود (خط‌های رو به پایین‌تر از خط پایه در همان تصویر).

در فیلم سینمایی «تحلیلش کن» (Analyze This) به کارگردانی هارولد رامیس، رابرت دنیرو را در نقشی که شباهت‌هایی به اختلال دوقطبی دارد می‌بینیم.


Share

پاسخ دهید