آیا می‌توان از نوار مغز برای تشخیص افسردگی و اختلال دوقطبی استفاده کرد؟

EEGنوار مغز (الکتروانسفالوگرافی یا EEG) وسیله‌ای برای تشخیص افسردگی و اختلال دوقطبی نیست. افسردگی و اختلال دوقطبی بر پایه مصاحبه روانپزشکی، شرح حال کامل، بررسی برای اطمینان از نبودن بیماری دیگری به عنوان علت علایم روانپزشکی، و اطمینان از آن که مصرف مواد عامل بروز علایم نباشد، تشخیص داده می‌شود.

 

 

 

 


Share

پاسخ دهید