رابطه مصرف داروهای ضدافسردگی و کاهش مرگ و میر

BJPتاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۱۴

پیگیری بیش از چهل و سه هزار فرد مبتلا به بیماری ایسکمیک قلب در مدت بیش از چهار سال و ارزیابی ارتباط میان مصرف مرتب داروهای ضدافسردگی و میزان مرگ و میر این بیماران نتیجه جالبی به همراه داشته است. این مطالعه که با توجه به اطلاعات اندک و گاه متناقض موجود انجام شد، حاکی از ارتباط مصرف مرتب داروهای ضدافسردگی تجویز شده و کاهش مرگ و میر کلی (به هر علتی) بود. یافته‌های این پژوهش توسط «Amir Krivoy» و همکاران در چهارمین شماره سال ۲۰۱۵ «British Journal of Psychiatry» منتشر شده و خلاصه مقاله آن از اینجا در دسترس است.


Share

پاسخ دهید