تفاوت‌ها و تشابهات فوریت، فاجعه و MCI

رویدادهای فوریت (Emergency) به چه رویدادهایی اطلاق می‌شود؟

فوریت به تهدیدی اطلاق می‌شود که ۱) به اقدام فوری محتاج است و ۲) امکانات و منابع «محلی» برای مهار پیامدهای آن کافی است. ویژگی دوم برخلاف فجایع و بلایا (disasters) است.

 

فجایع و بلایا (disasters) به چه رویدادهایی اطلاق می‌شود؟

«فجایع و بلایا» بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت عبارت است از اتفاقی که باعث ازهم‌گسیختگی شرایط هنجار موجود و ایجاد سطحی از رنج می‌شود که فراتر از ظرفیت انطباق «اجتماعِ» (community) مورد نظر است. در این رویدادها معمولاً صدمات جدی به زیرساخت‌های منطقه (مانند راه‌های ارتباطی) وارد می‌شود.

 

حوادث پرتلفات یا MCI (Mass-casualty Incidents یا Multiple Casualty Incidents) به چه رویدادهایی اطلاق می‌شود؟

فارغ از عامل ایجاد چنین رویدادهایی، حوادثی MCI خوانده می‌شوند که تعداد قربانیان حادثه به حدی است که کارکرد طبیعی خدمات مراقبت سلامت (health care services) را گسیخته می‌کند. به بیان دیگر: ۱) منابع مورد نیاز برای مدیریت مناسب حادثه به شکل روزمره در دسترس نیست (مانند فجایع؛ ولی برخلاف فوریت‌ها)؛ و ۲) زیرساخت‌های منطقه صدمه جدی نمی‌بیند (مانند فوریت‌ها؛ ولی برخلاف فجایع).

 

مدیریت بهینه MCI و فجایع باید شامل هر چهار مرحله چرخه مدیریت فاجعه (disaster management cycle) باشد:

۱- کاهش آسیب (mitigation)

۲- آمادگی (preparedness) 

۳- پاسخ (response)

۴- بازیابی (recovery)

 

منابع:

۲۰۰۹ UNISDR terminology on disaster risk reduction. United Nations. 2009.

Lynn M., et al. Disasters and Mass Casualty Incidents: The nuts and bolts of preparedness and response to protracted and sudden onset emergencies [۲nd ed.]. Springer International Publishing. 2019.


Share