تفاوت استرس و تروما

استرس چیست؟

«استرس الگوی پاسخ‌های اختصاصی و غیراختصاصی یک ارگانیسم به رویدادهای محرک است که (می‌تواند) تعادل او را برهم‌‌زند یا از توانایی او برای مقابله فراتر رود.» [«برگرفته» از APA، انجمن روان‌شناسی آمریکا]

 

تروما چیست؟

تروما پاسخ فرد به رویدادی بسیار آشفته‌کننده است که بر توانایی او برای کنارآمدن (Coping) غلبه می‎‌کند و باعث ۱) خدشه‌دار شدن حس خود (Sense of self)، ۲) درماندگی (Helplessness) و ۳) کاهش توانایی درک طیفی از تجربه‌ها و هیجانات می‌شود.

 

بنابراین استرس به شکل بالقوه قادر به برهم‌زدن تعادل روانی فرد است و ممکن است آسیب‌زا باشد یا نباشد. پس استرس همیشه آسیب‌زا (تروماتیک) نیست، اما تروما همیشه تنش‌زا (عامل ایجاد استرس) است. همچنین می‌توان گفت استرس همواره مضر نیست، ولی تروما تقریباً همیشه مضر است.


Share