آیا الکتروشوک می‌تواند خاطرات منفی انسان را پاک کند؟

ECT-الکتروشوک یا تشنج‌درمانی یا ECT روشی برای درمان انواع مشخصی از اختلالات روانپزشکی به ویژه افسردگی است و کاربردی برای از بین بردن خاطرات منفی ندارد. با این حال، پس از بهبودی افسردگی، در بسیاری از موارد و با هر نوع درمان متناسبی، خاطرات ناخوشایندِ غیرقابل تحمل، تحمل‌پذیر می‌شود و کنارآمدن با آن امکان‌پذیر می‌گردد.

البته باید گفت که اختلال در حافظه کوتاه‌مدت از عوارض جانبی درمان با الکتروشوک است که در اکثر موارد طی مدت کوتاهی کاملاً برطرف می‌شود؛ و بدیهی است که مختص خاطرات خوشایند یا ناخوشایند نیست.


Share

پاسخ دهید