نشست مخاطرات طبیعی و اجتماعی، تاب‌آوری و صدای جامعه مدنی: بیستمین سالگرد زلزله بم

تاریخ: ۱۴۰۲/۹/۲۴

نشستی با عنوان «مخاطرات طبیعی و اجتماعی، تاب‌آوری و صدای جامعه مدنی» به مناسبت بیستمین سالگرد زلزله بم در تهران برگزار می‌شود. سالروز حادثه زلزله بم (پنجم دی) به‌عنوان «روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی» نامیده شده است.

«شبکه کمک» با هدف شنیده شدن صدای جامعه مدنی در حوزه مخاطرات طبیعی و اجتماعی، همایشی را به این مناسبت روز یکشنبه سوم دی‌ماه از ساعت ۱۴تا ۱۹ در مجتمع آموزشی و نیکو کاری رعد برگزار می‌کند.

این برنامه در دو پانل اجرا می‌شود:

۱) پانل «بازخوانی تجارب جامعه مدنی در مخاطرات طبیعی و پیآمدهای آن»؛ اعضا: مهدی زارع (مدیر پانل)، عباس سبزواری، علیرضا سعیدی، فاطمه قاسم‌زاده و محمد یامپی

۲) پانل «بازخوانی تجارب جامعه مدنی در بحرانها و آسیبهای روانی – اجتماعی»؛  اعضا: نازمحمد اونق، پیام روشنفکر (مدیر پانل)، امیر شعبانی، افخم صباغ و خسرو منصوریان

 

 


Share