اسلایدهای کلاس‌های دستیاران روانپزشکی

Dr. Shirazi

عنوان: Giving Bad News to sick Children

مخاطب: دستیاران روانپزشکی

مدرس: دکتر الهام شیرازی
تاریخ: ۱۳۹۶

Dr. Shirazi

عنوان: (Specific Learning Disorders (DSM5

مخاطب: دستیاران روانپزشکی

مدرس: دکتر الهام شیرازی
تاریخ: ۱۳۹۴

SPCD

عنوان: (Social Pragmatic Communication Disorder (DSM5

مخاطب: دستیاران روانپزشکی

مدرس: دکتر الهام شیرازی
تاریخ: ۱۳۹۴

Depression 2015

عنوان: نمونه‌های بالینی افسردگی

مخاطب: دستیاران سال دوم و سوم روانپزشکی

مدرس: دکتر امیر شعبانی
تاریخ: ۱۳۹۴/۱/۲۰

Adherence

عنوان: بهبود پذیرش درمان

مخاطب: دستیاران روانپزشکی

مدرس: دکتر الهام شیرازی
تاریخ: ۱۳۹۳

Dr. Shirazi

عنوان: رشد طبیعی رفتار (بخش دوم)

مخاطب: دستیاران روانپزشکی

مدرس: دکتر الهام شیرازی
تاریخ: ۱۳۹۳

Development

عنوان: رشد طبیعی رفتار (بخش اول)

مخاطب: دستیاران روانپزشکی

مدرس: دکتر الهام شیرازی
تاریخ: ۱۳۹۳

OCD

عنوان: اختلال وسواسی- اجباری در کودکان

مخاطب: دستیاران روانپزشکی

مدرس: دکتر میترا حکیم شوشتری
تاریخ: ۱۳۹۳

OCD2

عنوان: درمان شناختی- رفتاری در اختلال وسواسی- اجباری کودکان و نوجوانان

مخاطب: دستیاران روانپزشکی

مدرس: دکتر میترا حکیم شوشتری
تاریخ: ۱۳۹۳

Un-titled

عنوان: DSM-5 & PDD-section

مخاطب: دستیاران روانپزشکی

مدرس: دکتر الهام شیرازی
تاریخ: ۱۳۹۳

۱۱۱

عنوان: درمان‌های غیردارویی شب‌ادراری

مخاطب: دستیاران روانپزشکی

مدرس: دکتر الهام شیرازی
تاریخ: ۱۳۹۳

۱۱۱

عنوان: شب‌ادراری در کودکان

مخاطب: دستیاران روانپزشکی

مدرس: دکتر الهام شیرازی
تاریخ: ۱۳۹۳

Dr. Shirazi

عنوان: درمان سوءرفتار با کوکان

مخاطب: دستیاران روانپزشکی

مدرس: دکتر الهام شیرازی
تاریخ: ۱۳۹۳

۵۰۴۶۳۵۱۵۵e5ae992df_l_90dfd

عنوان: پرخاشگری

مخاطب: دستیاران سال اول روانپزشکی

مدرس: دکتر کاوه علوی
تاریخ: ۱۳۹۳

Sleep

عنوان: بهداشت خواب

مخاطب: دستیاران روانپزشکی

مدرس: دکتر الهام شیرازی
تاریخ: ۱۳۹۳

---۰

عنوان: Evaluation of Children & Adolescents

مخاطب: دستیاران روانپزشکی

مدرس: دکتر الهام شیرازی
تاریخ: ۱۳۹۳

Dr. Jalali

عنوان: روانپزشکی جامعه نگر چه حرفی برای گفتن دارد؟

مخاطب: دستیاران روانپزشکی

مدرس: دکتر امیر حسین جلالی
تاریخ: ۱۳۹۳

Dr. Alavi

عنوان: چگونه مقاله‌ای را در ژورنال کلاب ارائه کنیم؟

مخاطب: دستیاران روانپزشکی

مدرس: دکتر کاوه علوی
تاریخ: ۱۳۹۳

Untitled-

عنوان: حل مسئله

مخاطب: دستیاران روانپزشکی

مدرس: دکتر امیر حسین جلالی
تاریخ: ۱۳۹۳

Unt-itled

عنوان: ارزیابی بالینی کودکان

مخاطب: دستیاران روانپزشکی

مدرس: دکتر الهام شیرازی
تاریخ: ۱۳۹۳

i99

عنوان: اختلالات پسیکوتیک و خلقی

مخاطب: دستیاران سال اول روانپزشکی

مدرس: دکتر امیر شعبانی
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۶

۵۰۴۶۳۵۱۵۵e5ae992df_l_90dfd

عنوان: مسمومیت با مواد افیونی

مخاطب: دستیاران سال اول روانپزشکی

مدرس: دکتر کاوه علوی
تاریخ: ۱۳۹۳

۵۰۴۶۳۵۱۵۵e5ae992df_l_90dfd

عنوان: سندرم محرومیت مواد: تشخیص و درمان

مخاطب: دستیاران سال اول روانپزشکی

مدرس: دکتر کاوه علوی
تاریخ: ۱۳۹۳

Un

عنوان: معاینه وضعیت روانی کودکان

مخاطب: دستیاران روانپزشکی

مدرس: دکتر الهام شیرازی
تاریخ: ۱۳۹۳

Dr. Shirazi

عنوان: اختلالات زبان و یادگیری

مخاطب: دستیاران روانپزشکی

مدرس: دکتر الهام شیرازی
تاریخ: ۱۳۹۳

Share