مقالات

عنوان: هرم وارونه سیاست‌گذاری مبارزه با اعتیاد

نویسنده: دکتر حسن رفیعی

تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۵

عنوان: تحلیل افزایش شیوع اختلالات روانپزشکی در کشور

نویسنده: دکتر حسن رفیعی

تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۱۱

عنوان: لزوم توقف روش‌هاى خشونت‌آمیز مأموران قانون

نویسنده: انجمن علمى روان‌پزشکان ایران

تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۲۸

عنوان: شاه‌کلید سلامت روانی-اجتماعی در دست سیاست‌گذاران

نویسنده: دکتر امیر شعبانی

تاریخ: ۱۴۰۱/۷/۱۲

عنوان: تجربه‌های نزدیک به مرگ

نویسنده: دکتر محمد قدیری وصفی

تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۱

عنوان: معیارهای دوگانه‌ی ارائه توصیه‌های پزشکی در ایران

نویسنده: دکتر امیر شعبانی

تاریخ: ۱۳۹۹/۸/۱۴

عنوان: واکسن «سرد» واکسن «گرم» در شبکه بهداشت کشور

نویسنده: دکتر بابک زمانی

تاریخ: ۱۳۹۹/۷/۱۴

عنوان: سلامت روانی-اجتماعی مردم را جدی بگیریم

بیانیه: انجمن علمی روان‌پزشکان ایران

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

عنوان: آزادسازی مصرف حشیش: آری یا نه؟

گفت‌وگویی با: دکتر آذرخش مکری

تاریخ: ۱۳۹۶/۳/۲۵

عنوان: وضعیت آرمان‌های توسعه پایدار ایران

نویسنده: دکتر رضا ملک‌زاده

تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۲۲

۳

عنوان: زیست‌‌شناسی عصبی اُتیسم

نویسنده: دکتر فاطمه سادات میرفاضلی

تاریخ: ۱۳۹۵/۲/۲۲

عنوان: دستیاران پزشکی و ظلمی مضاعف

نویسنده: دکتر علیرضا چگینی

تاریخ: ۱۳۹۴/۷/۲۴

عنوان: منشور اخلاق حرفه‌ای روانپزشکی در ایران (ویراست اول‌، ۱۳۹۴)

نویسنده: کمیته‌ اخلاق و قانون انجمن علمی روانپزشکان ایران

تاریخ: ۱۳۹۴/۵/۱۵

عنوان: دانشِ نوینِ ذهن

نویسنده: اریک کندل

مترجم: دکتر سامان توکلی

تاریخ: ۲۰۱۳/۹/۶

عنوان: مکانیسم دفاعی چیست؟

نویسنده: دکتر سامان توکلی

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۱

عنوان: آیا زیان مصرف درازمدت داروهای روانپزشکی بیش از سود آنهاست؟

نویسندگان: موافق: Peter C Gøtzsche؛ مخالفان: Allan H Young و John Crace

تاریخ: ۱۲ ماه می ۲۰۱۵

توضیح: مباحثه‌ای است میان موافق و مخالف موضوع تجویز درازمدت داروهای روانپزشکی؛ برگرفته از سایت مجله BMJ

Francis brennan

عنوان: A naturalistic study of the effectiveness of pharmacogenetic testing to guide treatment in psychiatric patients with mood and anxiety disorders

نویسندگان: دکتر فرانسیس برنن و همکاران

تاریخ: ۲۰۱۵

توضیح: برگرفته از سایت مجله «Primary Care Companion for CNS Disorders»

drrahimi

عنوان: تعیین اولویتهای سلامت روان کشور

نویسندگان: دکتر آفرین رحیمی موقر و همکاران

تاریخ: پاییز ۱۳۹۳

توضیح: برگرفته از سایت «مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران»

Dr. Shirazi

عنوان: اختلال بدسامانی خلق ایذایی و اختلال دوقطبی: همگرایی یا واگرایی؟

نویسندگان: دکتر الهام شیرازی، دکتر امیر شعبانی، دکتر زهرا شهریور

تاریخ: تابستان ۱۳۹۳

توضیح: مقاله مروری؛ برگرفته از سایت «مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران»

Dr. Sharifi

عنوان: شیوع دوازده ماهه و همبسته‌های اختلالات روانپزشکی در ایران: پیمایش سلامت روان ایران، ۲۰۱۱

نویسندگان: دکتر ونداد شریفی و همکاران

تاریخ: فوریه ۲۰۱۵

توضیح: برگرفته از سایت مجله «Archives of Iranian Medicine»

Tavakkoli

عنوان: جایگاه روان‌درمانی در روانپزشکی معاصر

نویسنده: دکتر سامان توکلی

تاریخ: ژانویه ۲۰۱۵

توضیح: برگرفته از سایت مجله «Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences»

Akathisia عنوان: آکاتیژیا: آیا بی‌قراری، شرایطی اولیه است یا عارضه جانبی دارو؟

نویسنده: Fernando Espi Forcen

تاریخ: ژانویه ۲۰۱۵

توضیح: برگرفته از سایت مجله «Current Psychiatry»

Saberi

عنوان: اصول درمان اعتیاد

نویسنده: دکتر محمد باقر صابری زفرقندی

تاریخ: آبان ۱۳۹۳

tandon

عنوان: Bridging the efficacy-effectiveness gap in the antipsychotic treatment of schizophrenia: Back to the ‎basics

نویسنده: دکتر راجیو تندون

تاریخ: نوامبر ۲۰۱۴

توضیح: برگرفته از سایت مجله روانپزشکی بالینی (J Clin Psychiatry)؛ مقاله‌ کوتاهی است در مورد درمان اسکیزوفرنیا و تفاوت‌های آنتی‌پسیکوتیک‌های نسل اول و دوم

عنوان: الزامات سلامت روان

نویسنده: دکتر محمد باقر صابری زفرقندی

تاریخ: آبان ۱۳۹۳

Dr. Gharaei

عنوان: کتابچه راهنمای مراقبت‌های روانپزشکی کودکان (ویژه پزشکان)

نویسنده: دکتر جواد محمودی قرایی

تاریخ: ۱۳۸۷

عنوان: مناظره: آیا اختلال دوقطبی بیش از حد تشخیص داده می‌شود؟

نویسندگان: دکتر امیر شعبانی و دکتر سید نصیر قائمی

تاریخ: زمستان ۱۳۸۶

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

عنوان: راهنمای درمان سوء مصرف مواد محرک بر اساس الگوی تغییریافته ماتریکس

نویسنده: دکتر آذرخش مکری

تاریخ:

QT

عنوان: بیشترین خطر طولا‌نی شدن فاصله QTc با کدام داروهای روان‌گردان است؟

نویسندگان: Nicole B. Washington, et al

تاریخ: ۲۰۱۲

توضیح: برگرفته از سایت مجله «Current Psychiatry»

Untitlu6ed

عنوان: How to document suicide risk

نویسندگان: Dimitry Francois, et al

تاریخ: ۲۰۱۴

توضیح: برگرفته از سایت مجله «Current Psychiatry»

Untitltytted

عنوان:How do you score on this self-assessment of suicide risk management?i

نویسنده: Robert I. Simon

تاریخ: ۲۰۱۴

توضیح: برگرفته از سایت مجله «Current Psychiatry»

Unttttitled

عنوان: Suicide assessment and management self-test: How do you score?I

نویسنده: Robert I. Simon

تاریخ: ۲۰۱۴

توضیح: برگرفته از سایت مجله «Current Psychiatry»

Uuuntitled

عنوان: Suicide rehearsals

iنویسنده: Robert I. Simon

تاریخ: ۲۰۱۲

توضیح: برگرفته از سایت مجله «Current Psychiatry»

۱۲۳۲۱

عنوان:Suicide factors: Unsafe or safer?i

نویسندگان: Rocio Nell and Tony Salvatore

تاریخ: ۲۰۱۱

توضیح: برگرفته از سایت مجله «Current Psychiatry»

setad shenakhti

عنوان: معرفی علوم و فن‌آوری‌های شناختی

نویسنده: سایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی

تاریخ: ۱۳۹۲/۲/۳۱

Dr. Shirazi

عنوان: ابهام در دستگاه تناسلی بیرونی و چالش‌های گزینش جنسیت (مقاله مروری)

نویسندگاندکتر الهام شیرازی، دکتر زهرا شهریور، دکتر بهزاد قربانی

تاریخ: تابستان ۱۳۸۹

توضیح: برگرفته از سایت «فصلنامه باروری وناباروری»

دکتر سیدمهدی حسن‌زاده

عنوان: راهنمای انعکاس خبر خودکشی در رسانه‌ها

نویسندگان: دکتر سید مهدی حسن‌زاده و همکاران

تاریخ: ۱۳۸۶

۵۵۴۵۴۳

عنوان: A cognitive-behavioral strategy for preventing suicide
نویسندگان: Marjan Ghahramanlou-Holloway, et al
تاریخ: ۲۰۱۴

توضیح: برگرفته از سایت مجله «Current Psychiatry»

Life

عنوان: Life after near death

نویسندگان: Sarah M. Jacob and J. Michael Bostwick

تاریخ: ۲۰۰۹

توضیح: برگرفته از سایت مجله «Current Psychiatry»

Blue_Crystal_Meth

عنوان: Treating methamphetamine abuse disorder

نویسندگان: Walter Ling, et al

تاریخ: ۲۰۱۴

توضیح: برگرفته از سایت مجله «Current Psychiatry»

i99

عنوان: برای درمان مشکلات روان، به چه کسانی مراجعه کنیم؟

مصاحبه بادکتر امیر شعبانی

تاریخ: اسفند ۱۳۸۸

p_3

عنوان: Recognizing and treating complicated grief

نویسندگان: Donald J. Robinaugh et al

تاریخ: ۲۰۱۲

توضیح: برگرفته از سایت مجله «Current Psychiatry»

p_4

عنوان: How we can improve end-of-life care

نویسنده: Rachel Kester

تاریخ: ۲۰۱۳

توضیح: برگرفته از سایت مجله «Current Psychiatry»

p_2

عنوان: Strategies to enhance patients’ acceptance of voluntary psychiatric admission

نویسنده: Jerrold Pollak

تاریخ: ۲۰۱۴

توضیح: برگرفته از سایت مجله «Current Psychiatry»

Henry

عنوان: The model psychiatrist: 7 domains of excellence

نویسنده: Henry A. Nasrallah

تاریخ: ۲۰۱۱

توضیح: برگرفته از سایت مجله «Current Psychiatry»

عنوان: حالات خلقی مختلط در بیماران طیف دوقطبی

نویسنده: دکتر امیر شعبانی

تاریخ: تابستان ۱۳۸۶

Share