گروه پژوهشی اختلالات دوقطبی

تأسیس: تیر ۱۳۸۵

مسؤول گروه: دکتر امیر شعبانی

اولین کنگره اختلالات خلقی؛ تهران، ۲۷ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۵

دبیر گروه: دکتر بهنام شریعتی

سایر اعضا: دکتر میترا حکیم شوشتری، دکتر الهام شیرازی، دکتر بهروز بیرشک، دکتر مسعود احمدزاد اصل، دکتر فاطمه هادی، دکتر فاطمه کاشانی‌نسب، دکتر لیلا کمال‌زاده، دکتر شیوا ثریا، دکتر فاطمه زارعین، المیرا آریاناکیا، دکتر سوده تاجیک اسماعیلی

برنامه‌های سال ۱۳۹۹

طرح­‌های پژوهشی پایان‌یافته

 • بومی‌سازی راهنمای بالینی اختلال دوقطبی بزرگسالان ایرانی؛ مجری طرح: دکتر امیر شعبانی؛ همکاران: دکتر همایون امینی، دکتر فاطمه رجبی، دکتر یوسف سمنانی، دکتر محمدکاظم عاطف‌وحید؛ مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • Evaluation of 4030 call center psychological counselling services performanc; ِDirector: Amir Shabani; Main contributors: Leila Ghalichi; Morteza Naserbakht. Funded by World Health Organization
 • بررسی مشخصات روان‌سنجی مصاحبه بالینی ساختار یافته برای DSM-5 نسخه بالینگر (SCID-5-CV) در جمعیت بیماران مبتلا به اختلال‏های روانپزشکی شهر تهران؛ مجری طرح: دکتر امیر شعبانی و سمیرا معصومیان؛ همکاران: فرزانه آخانی، ونداد شریفی، هومن یغمایی‌زاده، نجمه عابدی شرق، هانی رحیمی؛ مصوب مرکز تحقیقات بهداشت روان
 • بررسی اختلال‌های همبود در بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی در درمانگاه‌های شهر تهران؛ مجری پایان­‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی: کیانا تسعیری؛ استاد راهنما: دکتر احمد برجعلی؛ استاد مشاور: دکتر امیر شعبانی

طرح­‌های پژوهشی در دست اجرا

 • بررسی عوامل همبسته با انواع همبودی‌های خلقی در مراجعین سرپایی به درمانگاه اعتیاد بیمارستان روانپزشکی ایران؛ مجری پایان‌‌‌نامه دستیاری تخصصی روانپزشکی: دکتر مهسا اولادی کلاریجانی؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی و دکتر حمیدرضا احمدخانیها
 • بررسی مشخصات روان‌سنجی نسخه فارسی مصاحبه بالینی ساختار یافته تشخیصی برای اختلال‌‏های شخصیت براساس DSM-5 ا(SCID-5-PD)؛ مجریان طرح: دکتر بنفشه غرایی، دکتر امیر شعبانی، دکتر مجتبی حبیبی، دکتر مهدی امینی، سمیه ضمیری‌نژاد، سمیرا معصومیان، هومن یغمائی‌زاده، الهام اعظمیان
 • مقایسه تجربه مراقبت از بیمار در مراقبان بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک تحت پیگیری تلفنی ساختاریافته، تحت پیگیری تلفنی بدون ساختار و بدون پیگیری تلفنی؛ مجری پایان‌‌‌نامه دستیاری تخصصی روان‌پزشکی: دکتر یسرا مرآتی؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی؛ اساتید مشاور: دکتر مریم رسولیان و دکتر مرتضی ناصربخت
 • مقایسه فراوانی انواع تروما و اختلالات وابسته به استرسور در مراقبان مبتلایان به اختلال دوقطبی نوع یک، مراقبان مبتلایان به همبودی اختلال استرس پس از سانحه و اختلال دوقطبی و مراقبان مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس؛ مجری پایان‌‌‌نامه دستیاری تخصصی روان‌پزشکی: دکتر آلاله بهرامیان؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی
 • بررسی ارتباط عوامل بالینی و جمعیت شناختی با وضعیت حافظه‌ی افراد یوتایمیک مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک؛ مجری پایان‌‌‌نامه دستیاری تخصصی روان‌پزشکی: دکتر مریم محمدی؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی

برنامه‌های سال ۱۳۹۸

کنگره/سمینار

طرح­‌های پژوهشی پایان‌یافته

  • مشارکت در تهیه گزارش ملی سیلاب‌ها با هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها؛ دکتر امیر شعبانی
   • تبیین دیدگاه خانواده‌های بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک در خصوص ماهیت بیماری و عدم پذیرش درمان دارویی؛ مجری طرح: دکتر امیر شعبانی؛ همکاران: نسیم موسوی، مرضیه نوروزپور، دکتر لیلی پناغی و فهیمه  احمدیان
طرح تهیه گزارش ملی سیلاب؛ آق‌قلا، ۲۶ تیر ۱۳۹۸

 

دومین کنگره اختلالات خلقی؛ تهران، ۲۴ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

 

برنامه‌های سال ۱۳۹۷

کنگره/سمینار

طرح­‌های پژوهشی پایان‌یافته

 • بررسی تجربه‌ی افشای تشخیص بیماران دچار اختلال دوقطبی نوع یک؛ مجری پایان­‌نامه دستیاری روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر اعظم زلفی کاشانی؛ استاد راهنما: دکتر مریم رسولیان و دکتر هما محمدصادقی؛ استاد مشاور: دکتر محمد قدیری وصفی و دکتر امیر شعبانی.
 • بررسی دانش و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد انگ (Stigma) بیماری‌های روانی؛ مجری پایان‌نامه پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر مارال‌السادات میربد؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی.
 • ارزیابی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه نگرش به بیماری روانی توسط ارائه دهندگان مراقبت سلامت (OMS-HC) در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ مجری پایان‌نامه پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر محسن آخشته؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی؛ استاد مشاور: دکتر هما محمدصادقی.
 • بررسی میزان یادآوری علایم حاد مانیا در بیماران ترخیص شده از بیمارستان در سال ۱۳۹۱؛ مجری پایان­‌نامه دستیاری روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر فاطمه زارعین؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی

برنامه‌های سال ۱۳۹۶

 

سمپوزیوم «مدیریت اختلالات روانپزشکی مقاوم به درمان»؛ همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران؛ ۱۳۹۴/۷/۲۱

طرح­‌های پژوهشی پایان‌یافته

 • بررسی عوامل پیش‌بینی‌کننده اقدام به خودکشی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک؛ مجری پایان­‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران: مریم مظاهری؛ استاد راهنما: دکتر بنفشه غرایی؛ اساتید مشاور: دکتر امیر شعبانی و دکتر مژگان لطفی
 • بررسی ارتباط عملکرد شناختی در حوزه های حافظه، توجه و تمرکز و کیفیت زندگی بیماران دوقطبی مراجعه کننده به بیمارستان ایران؛ مجری پایان­‌نامه دستیاری روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر امین خیراللهی؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی

کارگاه

 • سومین کارگاه تشخیص اختلالات طیف دوقطبی؛ مدرس: دکتر امیر شعبانی؛ ۲۷ تیر ۱۳۹۶؛ مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

برنامه‌های سال ۱۳۹۵

کنگره/سمینار

طرح­‌های پژوهشی پایان‌یافته

 • مرحله سوم ارزیابی طولی وضعیت بالینی بیماران بستری مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک؛ مجری: دکتر امیر شعبانی و دکتر بهنام شریعتی
 • تعیین حساسیت و ویژگی پرسشنامه اختلال خلقی (MDQ) و مقیاس تشخیصی طیف دوقطبی (BSDS) برای غربالگری اختلالات دوقطبی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس؛ مجری: دکتر امیر شعبانی؛ همکاران: سارا سبحانی ندری، دکتر الهام گوران، دکتر علی یزدانی، فاطمه جهان­جو
 • تبیین مشکلات خانواده­‌ها در مدیریت بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک؛ مجری: دکتر امیر شعبانی؛ همکاران: سارا سبحانی ندری، سوسن قهرمانی، نجمه طهماسبی، دکتر معصومه دژمان

نگارش کتاب‌

همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران، ۲۵ مهر ۱۳۹۳

برنامه‌های سال ۱۳۹۴

سمپوزیوم/سمینار/کنفرانس‌

کارگاه

 • دومین کارگاه تشخیص اختلالات طیف دوقطبی؛ مدرس: دکتر امیر شعبانی؛ سوم دی ۱۳۹۴؛ دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

طرح­‌های پژوهشی پایان‌یافته

از راست: دکتر امیر شعبانی، دکتر سید احمد جلیلی، دکتر غلامرضا میرسپاسی، دکتر یوسف سمنانی، دکتر همایون امینی
سمپوزیوم «داروشناسی روانپزشکی در درمان اختلال دوقطبی و همبودی‌­های ارگانیک»؛ دهم مهر ۱۳۹۳

نگارش/ترجمه کتاب‌

 

برنامه‌های سال ۱۳۹۳

سمپوزیوم/سمینار/کنفرانس‌

کارگاه

طرح­‌های پژوهشی پایان‌یافته

 • بررسی میزان هزینه اختلال دوقطبی نوع یک و عوامل مرتبط با آن طی یک سال پیگیری بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران؛ مجری پایان­‌نامه دستیاری روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر شهاب‌علی شیرخدا؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی
 • شناسایی علامت‌های کاربردی‌تر دوره حاد مانیا برای تشخیص اختلال دوقطبی در بیماران تازه مرخص شده از بیمارستان؛ مجری پایان­‌نامه دستیاری روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر سولماز اعلائی؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی
 • مقایسه الگوی علایم روانپزشکی در بیماران بستری دوقطبی نوع یک با و بدون مصرف متامفتامین؛ مجری پایان­‌نامه دستیاری روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر الهام گوران؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی
 • تعیین فراوانی و ریسک فاکتورهای عود در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک بستری شده در بیمارستان روانپزشکی ایران در یک بررسی طولی؛ مجری پایان­‌نامه دستیاری روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر سمیه تات؛ استاد راهنما: دکتر شبنم نوحه­‌سرا؛ استاد مشاور: دکتر امیر شعبانی
 • PECC
  شرح بیماری‌های عمده روانپزشکی با نمونه‌های بالینی
  DSC_2695
  کتابی درباره اختلالات خلقی در کودکان برای مردم

  تعیین میزان پذیرش درمان با داروهای ضدافسردگی در بیماران سرپایی روانپزشکی؛ مجری پایان‌­نامه دستیاری روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر زهرا قربانی؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی

 • بررسی ملاک­‌های طیف دوقطبی در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی در دوره افسردگی؛ مجری پایان­‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران: زینب خجوی؛ استاد راهنما: دکتر محمدعلی بشارت؛ استاد مشاور: دکتر امیر شعبانی
 • بررسی سیر بیماری دوقطبی و عوامل مؤثر بر آن در بیمارانی که علائمشان در فاصله کوتاه پس از ترک اوپیویید بروز پیدا کرده است؛ مجری پایان­‌نامه پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دینا رجبی­‌فر؛ استاد راهنما: دکتر سیدوحید شریعت؛ استاد مشاور: دکتر امیر شعبانی
 • بررسی شیوع طیف اختلالات دوقطبی در بیماران جسمی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ مجری پایان­‌نامه پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: سمانه عطایی؛ استاد راهنما: دکتر عاطفه قنبری جلفایی؛ استاد مشاور: دکتر امیر شعبانی
 • طراحی پروتکل فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی و مقایسه کارآمدی آن با پروتکل فراتشخیصی بارلو در کاهش نشانه‌­های افراد مبتلا به اختلال‌­های اضطرابی و افسردگی همایند؛ مجری پایان­‌نامه دکترای تخصصی روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد: مهدی اکبری؛ استاد راهنما: دکتر رسول روشن؛ اساتید مشاور: دکتر لادن فتی و دکتر امیر شعبانی

انتشار مقاله مروری (Review)

Iran Hospital of Psychiatry
طرح پیگیری بیماران اختلال دوقطبی (‏BDPF‏)‏

برنامه‌های سال ۱۳۹۲

سمپوزیوم/سمینار/کنفرانس‌

طرح­‌های پژوهشی پایان‌یافته

 • بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه نگرش دارویی در بیماران دو قطبی نوع یک مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی ایران؛ مجری پایان­‌نامه دستیاری روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر بهنام شریعتی؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی؛ اساتید مشاور: دکتر سید وحید شریعت و دکتر شبنم نوحه‌سرا
 • میزان پذیرش درمان دارویی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک؛ مجری پایان­‌نامه دستیاری روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر سحر حسنی؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی

برنامه‌های سال ۱۳۹۱

سمپوزیوم/سمینار/کنفرانس‌

طرح­‌های پژوهشی پایان‌یافته

 • بررسی علائم روانپزشکی بین اپیزودهای خلقی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک بستری در بیمارستان روانپزشکی ایران در سال­های ۱۳۸۹-۱۳۸۷؛ مجری پایان­‌نامه دستیاری روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر صدف کهوکهر؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی
 • همبودی­های محور یک در اختلال دوقطبی نوع یک؛ مجری پایان­‌نامه دستیاری روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر حاجی اسدی؛ استاد راهنما: دکتر شبنم نوحه‌سرا؛ استاد مشاور: دکتر امیر شعبانی

نگارش کتاب­‌

 

برنامه‌های سال ۱۳۹۰

سمپوزیوم/سمینار/کنفرانس‌

 • سمینار درمان‌های دارویی در اختلالات دوقطبی؛ تهران، ۱۹ مهر ۱۳۸۹

  سمینار «طیف دوقطبی: از نظریه تا عمل»؛ گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ ۱۳۹۰/۷/۲۱؛ دبیر علمی: دکتر امیر شعبانی؛ مخاطبان: متخصصان روانپزشکی؛ سخنرانان: دکتر معصومه امین­‌اسماعیلی، دکتر همایون امینی، دکتر مجید برکتین، دکتر یوسف سمنانی، دکتر امیر شعبانی، دکتر سیدمهدی صمیمی اردستانی، دکتر فربد فدایی، دکتر غلامرضا میرسپاسی؛ مکان: تهران، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

طرح­‌های پژوهشی پایان‌یافته

 •  بررسی عوامل خطر اقدام به خودکشی در پیگیری بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک؛ مجری پایان­‌نامه دستیاری روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر سمانه تیموری­‌نژاد؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی

 

برنامه‌های سال ۱۳۸۹

سمپوزیوم/سمینار/کنفرانس‌

طرح­‌های پژوهشی پایان‌یافته

 • بررسی عوامل مرتبط با عود در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک بستری در بیمارستان روانپزشکی ایران؛ مجری پایان­‌نامه دستیاری روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر‌ آیدا طاهری؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی
 • تعیین کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران در دو مقطع زمانی هنگام بستری و شش ماه بعد؛ مجری پایان­‌نامه دستیاری روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر‌ کامبیز  زنگنه؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی
 • بررسی ویژگی­‌های دموگرافیک بیماران مبتلا به اختلالات خلقی بستری شده در بیمارستان ایران؛ مجری پایان­‌نامه دوره دکترای حرفه‌ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: پری قدمگاهی؛ استاد راهنما: دکتر عاطفه قنبری جلفایی؛ استاد مشاور: دکتر امیر شعبانی
 • بررسی فراوانی اختلال دوقطبی در مراجعه‌کنندگان به درمانگاه غدد بیمارستان حضرت رسول (ص) در سال ۱۳۸۹؛  مجری پایان­‌نامه دوره دکترای حرفه‌ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: هاجر حسینی؛ استاد راهنما: دکتر عاطفه قنبری جلفایی؛ استاد مشاور: دکتر امیر شعبانی
MDQ
نسخه فارسی پرسش‌نامه اختلال خلقی

برنامه‌های سال ۱۳۸۸

طرح­‌های پژوهشی پایان‌یافته

 •  ارزیابی طولی علایم عاطفی در دو گروه وابسته به مواد افیونی: افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون و افراد سم‌زدایی‌شده؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات بهداشت روان؛ مجری طرح: دکتر امیر شعبانی
 • مقایسه وضعیت بالینی و سیر اختلال دوقطبی نوع یک در دو گروه وابسته و غیر وابسته به مواد شبه‌افیونی؛ مجری پایان­‌نامه دستیاری روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر عاطفه قنبری جلفایی؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی
 • بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس بینش اختلالات خلقی در بیماران اختلال دوقطبی نوع یک؛ مجری پایان­‌نامه دستیاری روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر هاجر احمدی وزملایی؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی
 • تعیین میزان عدم پذیرش دارویی و عوامل مرتبط با آن در اختلال دوقطبی نوع یک؛ مجری پایان­‌نامه دستیاری روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر علی شریفی
 • بررسی رضایت زناشویی، رضایت جنسی و کیفیت زندگی در همسران بیماران دوقطبی نوع یک و مقایسه آن با گروه کنترل؛ مجری پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده‌­درمانی دانشگاه شهید بهشتی: مرضیه حسنی؛ استاد راهنما: دکتر نرگس چیمه؛ اساتید مشاور: دکتر لیلی پناغی و دکتر امیر شعبانی

انتشار مقاله مروری (Review)

 • راهکارهای کاهش تشخیص‌های منفی و مثبت کاذب اختلالات دوقطبی. نوشته دکتر امیر شعبانی؛ مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال پانزدهم، شماره ۲، صفحه ۱۲۷-۹۹
 • اختلال شخصیت مرزی نوعی از اختلال دوقطبی نیست. نوشته دکتر مهرداد افتخار اردبیلی و دکتر امیر شعبانی؛ مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال پانزدهم، شماره ۲، صفحه ۱۵۸-۱۴۷
BSDS
نسخه فارسی مقیاس تشخیصی طیف دوقطبی

برنامه‌های سال ۱۳۸۷

 • آغاز اولین مرحله از طرح پژوهشی «ارزیابی طولی وضعیت بالینی بیماران بستری مبتلا به اختلال دوقطبی»؛ قطب علمی انستیتو روانپزشکی تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان؛ مجری طرح: دکتر امیر شعبانی؛ همکاران اصلی: دکتر سید وحید شریعت، دکتر شبنم نوحه‌سرا

طرح­‌های پژوهشی پایان‌یافته

 • بررسی فراوانی شاخص‌های اختلال طیف دوقطبی در بیماران با افسردگی ماژور بستری در بیمارستان روانپزشکی ایران در سال ۱۳۸۶؛ مجری پایان­‌نامه دوره دکترای حرفه‌ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر فاطمه زلفی‌گل؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی

کارگاه

 • مدیریت درمان افسردگی و خودکشی در اختلال دوقطبی (در کارگاه درمان‌های دارویی خودکشی)؛ اولین سمینار سراسری مطالعه رفتارهای خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن در ایران؛ مدرس: دکتر امیر شعبانی؛ ۱۳۸۷/۱۲/۵؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

برنامه‌های سال ۱۳۸۶

طرح­‌های پژوهشی پایان‌یافته

 • بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه اختلال خلقی (MDQ)؛ مجری پایان­‌نامه دستیاری روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر محمدرضا هرمزی؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی
 • مقایسه فراوانی انواع علایم وسواس و اجبار در بیماران وسواسی- اجباری دوقطبی و غیردوقطبی در مراجعه کنندگان به بیمارستان روانپزشکی ایران در سال ۸۵-۱۳۸۴؛ مجری پایان­‌نامه دستیاری روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر آرش علیزاده؛ استاد راهنما: دکتر امیر شعبانی

برنامه‌های سال ۱۳۸۵ و پیش از آن


Share